Frans Nederlands Duits Engels
0 Artikel(s)Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden. U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van HOBBY 2000. Met deze website wil HOBBY 2000 u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van HOBBY 2000.

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u HOBBY 2000 contacteren op het volgende adres: Quai de la Boverie, 78 - 4020 Liege (BELGIQUE), op info@hobby2000.be, op telefoonnummer +32 (0) 43 41 29 87.

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. Aansprakelijkheid

HOBBY 2000 levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds HOBBY 2000 contacteren.

HOBBY 2000 spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. HOBBY 2000 kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan HOBBY 2000 niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

HOBBY 2000 kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Intellectuele eigendom

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, omkleding en producten op deze website zijn internationaal beschermt. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van HOBBY 2000 , haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze aspecten, behalve om de producten of diensten te identificeren

Tenzij anders wordt aangegeven, mogen de teksten op deze website, mits bronvermelding, kosteloos worden gereproduceerd voor elk niet-commercieel gebruik en meegedeeld aan het publiek. Wanneer voor de reproductie of de meedeling aan het publiek van bepaalde teksten voorafgaande toestemming is vereist, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

De foto’s die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijk toestemming van HOBBY 2000.

De video’s die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijk toestemming van HOBBY 2000.

6. Wijzigingen

HOBBY 2000 behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 18 octobre 2011.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens

HOBBY 2000 respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze Privacyverklaring [link op te nemen] raadplegen.

8. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Mechelen bevoegd zijn.

Hobby2000's diensten

Onze diensten

Contacteer ons

Levering


De nieuwsletter ontvangen


ok

Betalingswijzen


Plateforme européenne des litiges en ligne

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z