Frans Nederlands Duits Engels
0 Artikel(s)Privacyverklaring

Hobby 2000 draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Hobby 2000 persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Hobby 2000 verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en indien u gebruik maakt van sommige online diensten.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren, om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen en om de werking van de website te optimaliseren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Hobby 2000 deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen.

3. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site. Hobby 2000 gebruikt cookies alleen om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren.

Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die Hobby 2000 via de Site aanbiedt, te personaliseren.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Hobby 2000 bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Hobby 2000 te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

Hobby 2000 behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 1 maart 2009.

7. Contactgegevens

Hobby 2000 is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Hobby 2000 contacteren op het volgende adres: Hobby 2000, Quai de la Boverie 78, 4000 Liège, Belgique, à hobby2000@hobby2000.be , op telefoonnummer +32 43 41 29 87.

Hobby2000's diensten

Onze diensten

Contacteer ons

Levering


De nieuwsletter ontvangen


ok

Betalingswijzen


Plateforme européenne des litiges en ligne

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z